JBN DASHBOARDS

Pronken met prestaties
Een visuele weergave van de behaalde prestaties in 2018

Soms mag je best wel eens pronken wanneer je mooie resultaten hebt behaald. Met dat idee in het achterhoofd werd er nagedacht over een manier om de prestaties van het afgelopen jaar mooi weer te geven.

Het idee

Zo'n beetje op mijn eerste werkdag bij de JBN had ik in de middag een vergadering staan met collega's Gerline den Elzen en Babette Berkelaar. Het thema van deze vergadering? Het ontwikkelen van één of meerdere dashboards waarin prestaties op verschillende vlakken weergeven zouden worden. Topsport, evenementen, prestaties binnen de organisatie, alles moet een plekje krijgen. Een mooie, maar ook zeker uitdagende eerste opdracht binnen de stageorganisatie.

Ontwerp

Allereerst was het een logische keuze om te brainstormen over een passend ontwerp welke de huisstijl van de JBN draagt en past bij de sportieve uitstraling. Om dit te realiseren ben ik samen met Babette gaan denken over een mooie achtergrond. Uiteindelijk lag het gouden idee recht tegenover ons bureau. Op de muren in het kantoor in Nieuwegein staan grote afbeeldingen van judoka's. Zo ook een judoka welke zijn handen om de band heeft. Dit werd dan uiteindelijk ook de achtergrond van de dashboards.

Inhoud

De inhoud van de dashboards was van tevoren al aangeleverd door Gerline. Na deze resultaten gesorteerd te hebben is de keuze gemaakt voor drie segmenten, namelijk topsport, evenementen en algemene prestaties.

De invulling van de dashboards was verder niet erg lastig. De voorkeur lag bij tabellen en diagrammen om een professionele sfeer te behouden, maar wel een speelse en ontspannen sfeer verworven in het gehele ontwerp.

De grootste uitdaging in het ontwerp lag bij de reflectie van collega's op het geleverde werk. Om uiteindelijk een totaalplaatje te creëren waar iedereen tevreden mee was hebben we een aantal keer het gehele ontwerp nagelopen en steeds wat aanpassingen gedaan.

Persoonlijk was dit project voor mij een erg interessante uitdaging omdat ik mezelf had voorgenomen mijn kwaliteiten rondom design en ontwerpen te verbeteren. Om deze reden ben ik dan ook erg blij met het uiteindelijke ontwerp.


Een kanttekening welke ik zeker bij dit project moet plaatsen is dat mijn tijdsplanning duidelijker had moeten zijn. Ik had toendertijd nog geen duidelijk beeld hoelang ik met dit project bezig zou zijn en dus was er bij tijden enige onduidelijkheid.