Procesverslag:
Google AdGrants

Hoe ongelooflijk gaaf is het als je als organisatie kunt adverteren op Google zonder hier veel advertentiebudget voor vrij hoeft te stellen. Dat dacht mijn collega Frédérique Snijders toen ze een advertentie van Google AdGrants voorbij zag komen. Sportorganisaties kunnen door middel van Google AdGrants tot 10.000 dollar advertentiebudget per maand ontvangen. Met het oog op de komende toernooien en activiteiten bleek dit een prachtige mogelijkheid om op in te zetten.

Mijn rol

Wanneer een organisatie Google AdGrants wilt aanvragen moet er erg veel geregeld worden. De organisatie moet bijvoorbeeld bij verschillende instanties aangesloten zijn, bepaalde certificaten hebben en voldoen aan een waslijst aan richtlijnen. Mijn taak? Alle benodigde stappen voor de aanvraag schematisch weergeven en een stappenplan opleveren welke in de periode hierna volledig uitgevoerd kan worden. De volgende vragen waren hierbij uiterst belangrijk:


- Hoeveel prioriteit moeten we geven aan dit project?


- Profiteert de JBN überhaupt van Google AdGrants?


- Welke stappen moet de JBN nemen om Google AdGrants aan te vragen?


Allereerst ging ik een prioritisering voor dit project vaststellen. Al snel bleek dat er veel prioriteit aan dit project zat, de grote judotoernooien vinden in de zomermaanden plaats en hiervoor is nog geen advertentieplan samengesteld. Wanneer dit via Google AdGrants zou kunnen, bespaart het de JBN veel geld en is de conversie een stuk groter.


Hierna ging ik onderzoeken wat Google AdGrants precies inhield en welke conversies mogelijk zijn. Dit deed ik door middel van deskresearch. Verrassend genoeg bleek het ook nog eens dat Google AdGrants hand in hand ging met de wens om meer te doen met SEO en SEA.


Toen we zeker wisten dat Google AdGrants een systeem is waar we gebruik van willen maken ging ik een stappenplan opstellen met alle zaken welke de JBN moet regelen. Dit stappenplan bestaat uit de te nemen stappen, de inhoud van Google AdGrants en mogelijke manieren van adverteren tijdens de grote toernooien.

Direct actie

Op het moment dat mijn stageperiode afloopt zijn de grote toernooien nog niet bezig, dus over de conversie tijdens deze evenementen kan ik erg weinig zeggen. Wel is het nu al duidelijk dat Google AdGrants een positief hulpmiddel is waar de JBN erg veel plezier aan gaat beleven. De tijd en geld die normaal in het hele traject van adverteren zou zitten kan nu gestoken worden in andere projecten.


Binnen de JBN werd het stappenplan erg positief onthaald en gelijk tot actie omgezet. Zo moet elke organisatie welke gebruik wilt maken van het systeem bijvoorbeeld een SBBI-status hebben. Enkele dagen na het opleveren van het stappenplan werd deze aanvraag direct in werking gesteld en ook de overige stappen zijn met veel aandacht doorgenomen.


Dit plan is in minder dan een week opgeleverd wat ervoor gezorgd heeft dat het proces constant actief is geweest. Het resultaat van mijn handelen was dan ook dat het plan bij iedereen scherp was en dat de hele afdeling marketing en communicatie zo snel mogelijk wilde schakelen om resultaat te behalen.

Inzichten

Dit project heeft niet alleen bij mij, maar ook bij veel van mijn collega's tot positieve reacties geleid. De aanvraag is aan het einde van mijn stageperiode in behandeling en resultaten zullen dan ook snel volgen. Ik was erg positief gestemd dat ik dit project in een erg korte tijdsduur heb kunnen opleveren en tot een mooi resultaat neer heb kunnen zetten.


In de toekomst zou ik er wel absoluut voor zorgen dat ik andere vormen gebruik om informatie te vinden over bepaalde onderwerpen. Tijdens dit project bestond mijn manier van informatie vergaren voornamlijk uit deskresearch en weinig invloeden van buitenaf. Uiteindelijk was het niet nodig om andere manieren van onderzoek te doen om tot een goed resultaat te komen, maar in de toekomst lijkt me dit wel heel interessant en kan dit misschien wel leiden tot een beter resultaat doordat er verschillende inzichten aan bod komen.

Competenties

Tijdens dit proces zijn de volgende persoonlijke en professionele competenties gebruikt:


- Planmatig werken

- Creëren en realiseren

- Analyseren en onderzoeken

- Plannen en organiseren