Procesverslag:
Google Analytics

Mijn stageperiode heeft in grote lijnen in het teken gestaan van persoonlijke ontwikkeling. Mijn uitgangspunt was dan ook om zoveel mogelijk nieuwe dingen te leren en mijn werkveld te verbreden. Tot op heden heb ik erg weinig ervaring in marketing en data analyse en daarom wou ik ook erg graag werken met systemen als Google Analytics. Na dit te hebben aangegeven bij mijn stagebegeleiders werd hier direct ruimte voor vrij gemaakt en mocht ik aan de slag met mijn eerste taak op basis van data analyse.

Mijn rol

De JBN voert jaarlijks een aantal analyses uit met Google Analytics. Deze analyses zijn voornamelijk gericht op de ontwikkeling en optimalisatie van de website en dient hiernaast ook als check of de bezoekersaantallen zijn toe -of afgenomen. Mijn taak was het uitvoeren van een data analyse op verschillende vlakken welke ik zelf mocht vaststellen. Hierbij waren de volgende zaken voor mij belangrijk:


- Welke vlakken zijn interessant om het gebruik van de website goed in kaart te brengen?


- Zijn er verschillen ten opzichte van eerdere data analyses?


- Is de informatie betrouwbaar?


Allereerst vond ik de noodzaak om bepaalde vlakken binnen Google Analytics te bepalen. Welke resultaten zijn relevant voor een treffende analyse en hoe verwerk ik deze in een visueel verslag. Vervolgens heb ik mijn aandacht gelegd op het grote verschil met voorgaande analyses. Ik was geslaagd om het eigen IP-adres van het bondsbureau uit te sluiten wat resulteerde in lagere resultaten dan normaal. Deze waren gelukkig dus wel simpel te verklaren.


Uiteindelijk vond ik het nog belangrijk om een klein kopje in het verslag op te nemen over de betrouwbaarheid van de analyse. Dit is verder terug te vinden in het productportfolio.

Overtroffen verwachting

Dit verslag heeft ertoe geleid dat er enkele vervolgstappen zijn ondernomen om de website te verbeteren en de aandacht nog meer te gaan leggen op SEO. Binnen de JBN werd het verslag als nuttig ervaren en zijn bepaalde resultaten verwerkt in andere rapportages.

Doorpakken

Waar ik tijdens dit project de plank erg heb misgeslagen is doorvragen nadat ik het plan had opgeleverd. Er waren zeker meer conversies mogelijk wanneer ik meer had ingezet op overleg over het verslag. Persoonlijk baal ik er erg van dat ik niet meer initiatief heb getoond toen het project afgerond was om ervoor te zorgen dat er naderhand nog meer mee gedaan werd. Dit project is voor mijn persoonlijke ontwikkeling enerzijds dan ook erg goed geweest en anderzijds ook een duidelijke gemiste kans.


Mocht ik dit project overdoen, dan zou ik mij dus ook zeker veel meer richten op de nazorg welke elk project nodig heeft en de conversie van plan naar werkelijk product.

Competenties

Tijdens dit proces zijn de volgende persoonlijke en professionele competenties gebruikt:


- Mondelinge en schritelijke communicatie

- Lerend vermogen

- Analyseren en onderzoeken

- Creƫren en realiseren