Procesverslag:
Keurmerk
promotie

De JBN bezit een prachtig keurmerk welke clubs kunnen aanvragen. Het keurmerk straalt professionaliteit en kwaliteit uit en zorgt ervoor dat leden geworven of behouden worden. Clubs welke het JBN keurmerk bezitten krijgen persoonlijke hulp vanuit de bond met betrekking tot leden werven, het organiseren van nationale toernooien en het aanvragen van bepaalde bonussen. Momenteel zijn er 54 clubs bij de JBN aangesloten als keurmerkclub. Natuurlijk is er altijd de wens om meer clubs aan de organisatie te binden en dan ook keurmerkclubs. Met deze wens hebben Stefan Hoepermans en ik besloten een keurmerkpromotieplan te ontwikkelen.

Mijn rol

Stefan en ik hadden een duidelijke rolverdeling afgesproken tijdens dit project. Aangezien Stefan veel andere taken heeft liggen zou ik me richten op de realisatie van het complete plan en zou Stefan mij informatie aanleveren over het JBN keurmerk.


Allereerst was het voor mij erg belangrijk om me te verdiepen in het huidige keurmerk en punten te ontdekken welke verbeterd zouden kunnen worden. Na een eerste analyse kwamen de volgende vragen direct naar boven:


- Hoe maken we het gat tussen keurmerkclubs en niet-keurmerkclubs groter?


- Welke extra producten/diensten zijn interessant voor (potentiële) keurmerkclubs?


- Hoe communiceert de JBN momenteel de voordelen van het keurmerk naar haar verenigingen?


Na deze vragen duidelijk te stellen werd het tijd om het plan te ontwikkelen. Tijdens het ontwikkelen van dit plan was het voor mij vooral noodzaak om creativiteit te gebruiken wanneer de extra producten/diensten bedacht moesten worden. Om inspiratie op te doen heb ik gekeken naar huidige sponsorpakketten binnen de judowereld. Voor dit plan kwam dus zowel deskresearch als benchmarkanalyse te pas.

Positieve conversie

In de komende maanden wordt er nog eens gekeken naar het keurmerkpromotieplan en manieren waarop deze aangevuld kan worden. Omdat dit plan pas in het najaar in actie gezet kan worden zijn er nog geen externe resultaten waar te nemen. Wel hangt er binnen de afdeling marketing en communicatie een positieve sfeer wanneer het over de verwachting van het plan gaat. Binnen het plan gaan de verschillende pakketten welke de keurmerkclubs kunnen ontvangen nog eens nagekeken en aangepast/aangevuld, maar er is een zekere mate van vertouwen dat het plan gaat leiden tot een stijging in het aantal keurmerkclubs en positieve reacties van huidige keurmerkclubs.

De volgende stap zetten

Zelf ben ik niet geheel tevreden met het resultaat en het werk dat ik heb opgeleverd. Natuurlijk is het erg mooi dat het plan in actie gezet gaat worden, maar ik ben ervan overtuigd dat dit al het geval had moeten zijn. Je kan in mijn ogen nooit vroeg genoeg beginnen met verbeteringen. Ik snap erg goed dat er binnen de organisatie veel projecten spelen en dat niet alles direct geïmplementeerd kan worden, maar dit leek mij een project waar prioriteit aan gegeven moest worden.


Dit project was voor mij een mooie kans om niet alleen een professioneel plan op te stellen welke een mix is van een communicatieplan en een sponsorplan, maar uiteindelijk ook een mooie kans om mijn stem te laten horen en proberen de noodzaak van dit project te beargumenteren. Toen ik hoorde dat dit project pas later ingezet zou worden, heb ik niet beargumenteerd waarom ik het daar niet mee eens ben en daar heb ik nu toch spijt van. In de toekomst is het voor mij een vereiste om mij ook te laten horen wanneer ik ergens mijn bedenkingen bij heb. Als ik dit project nog een keer over zou doen, zou ik aan de inhoud niet erg veel veranderen maar zou ik mijn stem tijdens en na het opleveren meer laten horen. In mijn ogen een gemiste kans tot persoonlijke ontwikkeling.

Competenties

Tijdens dit proces zijn de volgende persoonlijke en professionele competenties gebruikt:


- Mondelinge en schriftelijke communicatie

- Lerend vermogen

- Planmatig werken

- Analyseren en onderzoeken

- Ontwikkelen en adviseren

- Creëren en realiseren

- Plannen en organiseren