Procesverslag:
Nationale Sportweek 2019

Ik denk dat binnen elke sportorganisatie er jaarlijks in de periode mei-september hetzelfde project op de kalender staat. De Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek staat volledig in het teken van ledenwerving, sportonwikkeling en vooral plezier. Ook binnen de JBN staat dit project elk jaar centraal. Wij willen natuurlijk zo veel mogelijk geïnteresseerden een mooie dag of aantal dagen bezorgen waarbij zij mogelijk doen beslissen om judo, aikido of jiujitsu te gaan beoefenen. Hiernaast willen we ook de sporten meer onder de aandacht brengen en de maatschappij in beweging brengen.

Mijn rol

Voor elk evenement moet er een duidelijk plan opgesteld zijn welke uitlegt wat er gaat gebeuren. Mijn voornaamste taak was om een plan op te stellen waaruit blijkt hoe wij vanuit de JBN zoveel mogelijk sportclubs en kinderen weten te bereiken om mee te doen aan de Nationale Sportweek van dit jaar. In dit plan moesten niet alleen potentiële nieuwe budoka's, maar ook huidige budoka's centraal staan. Hierbij kwamen de volgende vragen aan bod:


- Met welke insteek willen we de doelgroepen gaan bereiken?


- Hoe bereiken we de verschillende doelgroepen?


- Is het gebruik van onze eigen social media kanalen voldoende?


Allereerst ben ik wat onderzoek gaan doen naar aspecten van budosporten welke een toevoeging kunnen zijn voor de samenleving. Na een flinke inleestijd sprong één thema er duidelijk uit. Budosporten zijn één van de beste sporten om de motoriek van kinderen te verbeteren. Waar de motorische capaciteiten van kinderen tegenwoordig steeds verder achteruit gaan, kunnen budosporten uitkomst bieden.


Toen de insteek bekend was kon ik gaan denken over de manier waarop we onze doelgroepen konden bereiken. De keuze hiervoor viel al snel op de nieuwsbrieven welke wij uitzetten. Dit heeft in het verleden al veel positieve resultaten opgeleverd, dus was het geen gekke keuze om deze nogmaals in te zetten.


Allerlaatst is het erg moeilijk om een doelgroep te bereiken waar je geen contactgegevens van hebt. Na meermaals overlegd te hebben met Stefan Hoepermans bleken de social media kanalen van de Nationale Sportweek zelf een goede uitkomst. Om te realiseren dat onze berichten op de pagina's van de Nationale Sportweek komen heb ik actief contact gehad met een afgevaardigde van de Nationale Sportweek.

Aansprekende visies

Na enkele weken van denken over thema's, schrijven van communicatiestukken en het opstellen van een mediaplan ontstond er een uitgebreide handleiding over hoe we de Nationale Sportweek gaan aanpakken. Binnen mijn tijd bij de JBN is dit het meest professionele plan welke ik geschreven heb. Doordat ik met veel verschillende mensen in contact ben geweest tijdens dit project bestaat het plan uit verschillende visies welke samen tot een mooi concept hebben geleid. Hier waren we het binnen de JBN al snel over eens.


Mijn werkzaamheden tijdens dit project hebben ervoor gezorgd dat er een plan is ontstaan met een duidelijke doelstelling. In de laatste week van mijn stageperiode gaan de eerste nieuwsbrieven richting de doelgroepen en zodoende kan er dan pas resultaat vanuit de doelgroep gemeten worden. Wel was de reactie binnen de JBN erg positief en blijkt het een plan welke een mooie sportweek moet gaan opleveren.

Ruis

Persoonlijk kijk ik met goede herinneringen terug op dit project. Het opgeleverde plan bestaat uit een combinatie van verschillende visies welke de doelgroepen absoluut moeten gaan boeien. Ik heb dan ook veel vetrouwen in een prachtige Nationale Sportweek voor budoclubs, budoka's, potentiële nieuwe budoka's en de JBN zelf.


Een klein puntje waar ik tegenaan liep was de stroeve communicatie met de Nationale Sportweek. Er was erg veel moeite nodig om in eerste instantie al wat medewerking van de Nationale Sportweek te krijgen en daarna om dit contact goed te onderhouden. Tijdens deze periode heb ik met de Nationale Sportweek alleen contact gehad via de mail en telefoon en dit belemmerde het communicatieproces.


In de toekomst zou ik altijd voorop proberen te stellen om persoonlijk contact met degene waar je mee samenwerkt te hebben. Als dit betekent dat er extra tijd en moeite in een project moet worden gestoken, lijkt me het dat absoluut waard. Mijns inziens bevordert persoonlijk contact het gehele samenwerkingsproces en is dit dus iets wat ik later meer wil stimuleren.

Competenties

Tijdens dit proces zijn de volgende persoonlijke en professionele competenties gebruikt:


- Mondelinge en schriftelije communicatie

- Planmatig werken

- Houding/teamverband

- Creëren en realiseren

- Analyseren en onderzoeken

- Professioneel functioneren

- Plannen en organiseren

- Representeren

- Professioneel functioneren