Procesverslag:
Nieuwsbrieven

Eén van de taken welke ik gedurende mijn hele stage opnam was de ontwikkeling en verspreiding van de nieuwsbrieven en aankondigingen. Deze vorm van communicatie is binnen de JBN de leidende vorm van directe communicatie met de verschillende doelgroepen. Ik richtte me op de doelgroepen aikido, judo en verenigingen.

Mijn rol

Zoals hierboven al eerder vermeld was ik verantwoordelijk voor zowel de ontwikkeling als verspreiding van deze communicatie. Allereerst was er de noodzaak om twee standaard 'templates' te ontwikkelen (standaardbestanden welke dienen als voorbeeld). Door deze templates te ontwikkelen houdt de JBN één vorm aan welke binnen de huisstijl past. Het enige probleem waar we tijdens het proces tegenaan liepen is dat na een aantal maanden de templates een beetje verouderd en veelgebruikt waren. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om de template voor de stageaankondigingen weer te vernieuwen.

Goede reacties van aikidofans

De templates hebben gedurende een periode van ongeveer vijf maanden een duidelijk effect gehad. Er kwamen vrijwel direct goede reacties binnen op de email van fervente aikidofans en de statistieken namen een positieve wending. Voorheen had de JBN op de nieuwsbrieven een gemiddelde open rate van 33.7%, in de afgelopen maanden is dit gestegen tot 38.2%. Ook zijn er beduidend minder afmeldingen bij het segment 'aikidonieuwsbrief'. Het was vrij normaal wanneer er per nieuwsbrief drie tot vijf afmeldingen waren en dus slinkte het aantal ontvangers. Hedendaags is er nog steeds wel eens een enkeling welke zich afmeld van de nieuwsbrief, maar is dit geen 'normaal' resultaat meer.

Continuïteit

Tijdens dit proces werd het voor mij al vrij snel duidelijk dat continuïteit zowel goede als slechte kanten heeft. Aan de ene kant is het voor de lezer erg fijn als er een duidelijke lijn is welke door elke nieuwsbrief en aankondiging loopt. Met deze gedachte heb ik oorspronkelijk ook de templates ontwikkeld. Toch merkte ik na enige tijd dat de open rates wat minder werden. Hierop reagerend ben ik gaan werken aan een nieuwe template, welke gelukkig door de lezer weer goed werd opgepakt. In de toekomst zou ik ervoor kiezen om maandelijks nieuwe templates te ontwikkelen en in elke maandelijkse nieuwsbrief ook naar de reactie van de lezer te vragen. Optioneel zou je zelfs de lezer zelf mee kunnen laten beslissen over een favoriet design/template door middel van een poll.

Competenties

Tijdens dit proces zijn de volgende persoonlijke en professionele competenties gebruikt:


- Mondelinge en schriftelijke communicatie

- Planmatig werken

- Lerend vermogen

- Ontwikkelen en adviseren

- Plannen en organiseren

- Creëren en realiseren