Procesverslag:
Winactie JBN poster

Voor het eerst ooit heeft de JBN een uiting ontwikkeld welke op alle verschillende sporten (aikido, jiujitsu en judo) is gericht. De JBN heeft een prachtige poster laten ontwikkelen waarbij de verschillende sporten mooi worden geuit. De poster bevat sfeerbeelden waar elke budoliefhebber het warm van zou moeten krijgen en weer gaat uitkijken naar het volgende grote toernooi. Buiten de sfeerbeelden bevat het ook alle voordelen welke leden van de JBN krijgen bij aanmelding. Nadat deze poster ontworpen en besteld was, ontstond er vrijwil direct een vraag. Hoe delen we deze met onze keurmerkclubs?

Mijn rol

Keurmerkclubs krijgen van de JBN altijd voordeel, zo ook tijdens deze actie. Keurmerkclubs ontvingen gratis een aantal exemplaren van de JBN poster welke zij kunnen ophangen in hun dojo. Mijn rol in dit proces was de communicatie voor, tijdens en na het ontvangst van de posters, het opstellen van een nieuwsbrief en de nazorg bij eventuele problemen. Hierbij waren de volgende vragen belangrijk:


- Via welke weg communiceren we de creatie van de poster en de versturing naar keurmerkclubs?


- Op welke manier verzenden we de posters?


- Hoe maken we deze actie interactief?


Allereerst maakte ik de keuze om een nieuwsbrief op te stellen waarin het bekend werd dat de keurmerkclubs deze mooie posters zouden ontvangen. Dit is voor de JBN het primaire middel van communicatie en de makkelijkste manier om direct alle keurmerkclubs te bereiken.


Na het opstellen van de nieuwsbrief bestond het proces voornamelijk uit het verzamelen van de postadressen van de verschillende clubs. Na enig overleg met Stefan Hoepermans en Gerline den Elzen viel het besluit al snel op het verzenden via kokers welke gespecialiseerd waren voor A3 papier.


Allerlaatst bleef er de vraag hoe we een interactief tintje konden geven aan dit project. Het idee viel uiteindelijk op een winactie. De clubs werden in de nieuwsbrief gevraagd om, wanneer de posters ontvangen zijn deze op een creatieve manier te delen op haar social media. Door dit te doen maken de clubs kans op een ingelijst exemplaar van de poster.

Geen succes

Toen we analyseerden wat de actie ons eigenlijk opgeleverd had bleek het dat dit niet erg treffend was. Er zijn enkele positieve reacties binnengekomen van clubs welke blij waren de mooie poster ontvangen te hebben, maar hierbuiten bleek de actie niet erg succesvol.


Van tevoren was het idee om drie ingelijste posters te verloten onder de inzendingen, maar tot op heden zijn er pas twee inzendingen ontvangen. Om hier een kanttekening bij te plaatsen moet er wel gezegd worden dat de actie nog steeds loopt en dit dus nog kan toenemen. De verwachting is niet dat er nog erg veel inzendingen gaan komen.


Mijn eigen handelen leidde ertoe dat de clubs in goede orde te posters ontvangen hebben en op hebben kunnen hangen in hun dojo. Ook heb ik tijdens de nazorg ervoor gezorgd dat wanneer clubs de poster op welke manier dan ook de posters niet ontvangen hebben, toch nog een koker met posters opgestuurd hebben gekregen.

Meer kanalen inzetten

Natuurlijk kan je nooit tevreden zijn met een resultaat welke tegen heeft gevallen. Er zijn dan dus ook voldoende ontwikkelpunten voor toekomstige acties, zowel voor mij als de JBN.


Zo blijkt het dat we onze doelgroep toch niet volledig kennen, aangezien we dachten dat veel clubs aan deze winactie mee zouden doen. Een goede stap welke in de toekomst zeker genomen moet worden is de vraag naar de doelgroep stellen wat haar interesseert en waar zij een neiging tot activatie van krijgen. Op deze manier kan er een beter beeld gevormd worden over de doelgroep en welke acties de JBN kan inzetten om de doelgroep meer te activeren.


In de toekomst zou ik winacties niet alleen bekendmaken door middel van een nieuwsbrief, maar deze ook inzetten op de eigen social media kanalen. Het lijkt mij een goede stap om op deze manier de doelgroep nog eens te bereiken en te informeren. Dit had er ook toe kunnen leiden dat er al dan niet meer creatieve inzendingen waren geweest vanuit de keurmerkclubs.

Competenties

Tijdens dit proces zijn de volgende persoonlijke en professionele competenties gebruikt:


- Mondelinge en schriftelije communicatie

- Planmatig werken

- Creƫren en realiseren

- Professioneel functioneren