De verbondenheid van recreatieve judoka's met de club vergroten

Michel Nijenhuis is sinds twee jaar hoofdtrainer bij Jiritsu en heeft een plan ontwikkeld om judoka’s vanaf een groene band nog meer bij de club te betrekken. Dit doet hij door ze mee te laten helpen / assisteren tijdens de les. Judo Bond Nederland sprak Michel om te achterhalen op welke wijze dit plaatsvindt.

Het binden van de recreatieve judoka


“Voor wedstrijdjudoka’s zijn er ontzettend veel activiteiten in de vorm van wedstrijden en stages. Daarentegen is er voor recreatieve judoka’s net iets minder en om deze reden wilden wij iets opzetten waardoor zij nog meer bij de club betrokken werden. Wij hebben op basis van de dojo assistent opleiding een plan ontwikkeld. Wij vragen judoka’s rond twaalf / dertienjarige leeftijd en in het bezit van een groene band of zij willen helpen / assisteren tijdens de les.Hierbij moet je denken aan een warming-up of het organiseren van een eindspel. Doen zij dit dan ontvangen zij een blauwe assistent badge. Hierna kunnen ze richting de bruine badge waar wat meer diepgang komt en ook wat meer taken en verantwoordelijkheden aan verbonden zijn. Wordt deze behaald dan kunnen ze op voor hun zwarte badge die bestaat uit de dojo assistent cursus en een club scheidsrechter cursus.


Judoka’s die meedoen aan het plan


“De judoka’s vinden het hartstikke leuk en vinden het heel mooi om de andere kant van judo te bekijken. Ze hebben jarenlang getraind en mogen nu zelf eens voor de groep staan. Het is goed voor hun zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. De kinderen die les krijgen vinden het ook ontzettend leuk. Zij krijgen les van iemand waar ze naar op kunnen kijken en een persoon die soms net even iets dichter bij hen staat dan de huidige sensei. Wij voeren ook altijd een evaluatie uit om te achterhalen wat goed ging en hoe de periode verliep. Op dit moment zijn er jongens die hebben meegedaan en nu graag door willen leren om zelfstandig les te kunnen gaan geve
n.”

“Het plan verbind de recreatieve judoka nog meer met de club en is een prachtige win-win situatie."