Visie talentontwikeling 2021 en verder

In september 2020 stemde de bondsraad in met de visie op talentonwikkeling 2021 en verder. Na het goedkeuren van het voorstel zijn er grote stappen gezet in het implementeren van de nieuwe opleidingsstructuur. Wij spraken met Lourain van der Vleuten, coördinator talentontwikkeling van Judo Bond Nederland, over de nieuwe ontwikkelingen en de samenwerking met de nieuwe talentpartners. Doel van talentontwikkeling voor JBN topsport is dat de judoka’s die het meest kansrijk worden geacht om over 8 jaar te presteren bij de senioren worden geïdentificeerd en vervolgens gemonitord.

Hoe gaat de nieuwe landelijke opleidingsstructuur eruitzien en wat verandert er t.o.v. de huidige structuur?

Voor de leeftijdscategorie -15 en -18 verandert er niets ten opzichte van de huidige structuur. Deze judoka’s kunnen ook in de nieuwe structuur vanaf augustus 2021 hun clubprogramma aanvullen met een wekelijkse regionale training en eventueel ochtendtrainingen. Deze laatste trainingen kunnen bijvoorbeeld op de locaties van de talentpartner worden gevolgd.

Voor de -21 judoka’s was het voorheen een verplichting om, mits zij voor het internationale traject in aanmerking wilden komen, een transitie te maken naar het fulltime programma op een RTC. We zagen dat judoka’s niet altijd op dat moment de keuze konden of wilden maken en dat we hen daardoor soms zelfs verloren voor de sport. In de nieuwe structuur kunnen judoka’s nu zelf de keuze maken hun traject in te richten bij hun club of talentpartner zonder dat dit consequenties heeft voor eventuele selectie voor het internationale traject.

De RTC trainers talentontwikkeling hadden afgelopen jaren de taak de ontwikkeling van de -18 judoka’s in kaart te brengen en waar nodig de clubcoaches hierin te begeleiden. Deze rol heeft zich in de functie van regiotrainer nu ook uitgebreid naar de -21 categorie waarin zij de opdracht hebben om zowel de ontwikkeling van de judoka’s te monitoren als ook de talentpartners te ondersteunen in de ontwikkeling van hun programma en kader. Door het frequente contact tussen de regiotrainers en de coaches van de talentpartners verwachten we dat dit een positieve uitwerking heeft op zowel het programma van de talentpartners als de algehele ontwikkeling van de judoka’s.

In de nieuwe structuur is een belangrijke functie weggelegd voor de nieuwe talentpartners. Welke rol gaan deze clubs vervullen en aan welke eisen moeten ze voldoen?

Deze clubs vormen een belangrijke schakel in de opleidingsstructuur doordat zij, naast dat zij judoka’s opleiden om door te stromen naar de talentacademie op Papendal, ook een belangrijke regionale rol vervullen. Door samen te werken met clubs uit de regio kan voor de judoka het meest optimale programma worden aangeboden. Zo kan de judoka in de nabijheid van zijn/haar thuis-/schoolsituatie zich blijven ontwikkelen, zonder dat er een verplichte transitie naar een ander programma hoeft plaats te vinden.

Het programma van de talentpartners is gestoeld op de uitgangspunten van het meerjarenopleidingsplan. Dit houdt in dat er naast een kwalitatief programma op de mat ook aandacht wordt gegeven aan de andere leerlijnen zoals fysiek, prestatiegedrag, voeding en gewicht maken en dopingvrije sport om hiermee een allround judoka op te leiden. Hiermee willen we ervoor zorgen dat het programma van de judoka’s, wanneer zij de overstap maken naar Papendal, naadloos aansluit op dat van het nationaal trainingscentrum (NTC). Vanuit het partnerschap zal de JBN de talentpartners hier actief in begeleiden en ondersteunen.

Er is veel te doen geweest om het veranderen van de landelijke opleidingsstructuur. Hoe heb je de reacties vanuit de clubs ervaren na het goedkeuren van het visiestuk?

De clubs waren veelal positief. Middels deze structuur krijgen clubs de gelegenheid om hun programma voor de -21 judoka zelf in te richten en ook tijdens (inter)nationale wedstrijden te coachen. Voor de talentpartners zijn uiteraard kaders opgesteld welke gekoppeld zijn aan het meerjarenopleidingsplan, maar veel clubs die hebben geopteerd voor dit talentpartnerschap bieden reeds een sterk programma aan. Wij waren ook erg onder de indruk van de programma’s en samenwerkingsverbanden die we voorbij zagen komen in de gesprekken met potentiele talentpartners. Sommige clubs hebben afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de professionalisering van hun programma en het is mooi dat judoka’s nu langer de vruchten kunnen plukken van dit clubprogramma.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Na de een-op-een gesprekken met de potentiële talentpartners is er een advies uitgebracht aan het bondsbestuur. Na het besluit van het bondsbestuur zal er een convenant worden aangeboden aan de talentpartners waarin we de onderlinge samenwerking vastleggen. Na ondertekening gaan de regiotrainers met de talentpartners aan de slag om er voor te zorgen dat het programma uiterlijk vanaf 1 augustus 2021 van start kan.

Wij kijken uit naar de ontwikkeling van deze talentpartners en daarmee de mogelijkheden voor judoka’s om zich te ontwikkelen in de nabijheid van hun thuis-/schoolsituatie.