Wist je dat....

Willem Ruska een aanval op Anton Geesink voorkomt in een restaurant (n.a.v. overwinning in 1964).

Tijdens een etentje samen met Anton Geesink, kwam er een Japanner op Geesink met een fles in zijn hand af roepend: 'Geesink, I hate you, I hate you' (er waren nogal wat Japanners die zich in hun eer voelden aangetast na Geesinks overwinning op Kaminage in Tokio in 1964). Ruska sprong tussenbeide en sloeg de Japanner knock-out!

De ledenadministratie in 1976 een ramp op zich was?


1976 - 'Een computer is een technisch apparaat en werkt in principe feilloos'

Een kleine omdraaiing van twee coderingen - door niemand gezien - leidde ertoe dat de programmering van de ledenadministratie werd omgewisseld. En dat betekende iets verschrikkelijks: drieënvijftigduizend acceptgiro's - begin januari op het postkantoor voor verzending gereed, moesten worden teruggehaald.

Het scorebord nog niet bestond voor de jaren '70

Tot dan toe moesten drie scheidsrechters alle techniekvoordelen en eventuele straffen onthouden!

Wist je dat....

Chris Dolman in 1998 na 24 jaar het geleende trainingspak terugbrengt naar Dick Schilder?

1998 - Dick Schilder, judoleraar van het eerste uur, wreef zich eens even goed in de ogen toen de bekende Amsterdamse freefighter en oud-topjudoka Chris Dolman, onverwacht bij hem aanbelde en een 24 jaar geleden geleend trainingspak kwam terugbrengen.

Dolman was in 1974 op de valreep door de toenmalige bondscoach Wim Ruska aangewezen als deelnemer aan de EK in Londen. Alleen Dolman bezat niet het vereiste BBN trainingspak. Schilder leende hem dus zijn trainingspak maar zag het daarna nooit meer terug.

LOGO'S DOOR DE JAREN HEEN

In 80 jaar heeft het logo van Judo Bond Nederland vele vormen gekend.

Eén van de eerste logo's van de NJJB


Bondsinsigne NJJB uit 1963


Huidig JBN logo