John van der Meer
Over het JBN MJOP in combinatie met coaching

"Zie het plan als een mooi begin, maar laat vooral je eigen creativiteit erop los."

Een jaar geleden herschreef Judo Bond Nederland (JBN) haar meerjarenopleidingsplan (MJOP), waarin op een eenduidige en inzichtelijke manier het opleidingssysteem staat beschreven. Een plan bestaande uit zes verschillende leerlijnen dat een raamwerk biedt om een judoka op te leiden tot het wereldpodium. Inmiddels vindt de implementatie van het JBN MJOP plaats en worden verschillende workshops georganiseerd voor judoka’s en coaches. Voormalig NTC trainer/coach John van der Meer (40) is nauw betrokken bij het opleidingsplan en deelt zijn visie voor coaches op het gebied van de technische en tactische leerlijn.

Ruim 20 jaar is John van der Meer actief als judocoach op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met zijn kennis en expertise was hij betrokken bij de ontwikkeling van de technische leerlijn van het JBN MJOP. Voor de implementatie van het plan worden verschillende workshops georganiseerd, die onder leiding staan van John. In november werd de eerste bijeenkomst voor centrale coaches die actief zijn in het -18 traject georganiseerd. “De doelstelling was het achterhalen wat voor type coach iemand is en wat voor visie hij of zij heeft”, begint John. “We gingen dieper in op hoe iemand wil opleiden en tegelijkertijd het verlengstuk daarvan, waar ben je als coach goed in en wat zou je willen ontwikkelen. Ik denk dat, als je een goede coach wilt worden, je eerst moet kijken hoe je zelf in elkaar steekt en wat als coach je kwaliteiten en valkuilen zijn. Er wordt vaak alleen naar de ontwikkeling van de sporter gekeken maar ook als coach moet je blijven ontwikkelen. Je moet zelf een nieuwe trend willen zetten.”

In december en januari geeft John nog twee workshops en wordt er dieper ingegaan op de technische en tactische leerlijn uit het JBN MJOP. “Mijns inziens moeten we een judoka breed opleiden en vanuit de basis werken. Hiermee doel ik op het aanleren van bijna alle technieken waarmee gescoord kan worden in een wedstrijd. Een waza-ari voor staan is mooi bij de leeftijdsgroepen -12/ -15, maar je moet nog steeds blijven streven naar een ippon. Vervolgens wordt er gekeken naar de kwaliteiten van de desbetreffende sporter. Heeft iemand hoge of lage technieken, is hij of zij links- of rechtshandig, judoot de persoon juist goed dichtbij of in de ruimte, kan er gescoord worden in ne-waza, et cetera. In de ideale situatie ontwikkel je een sporter die alles kan. Ik vind dat er veel meer naar de lange termijn gekeken moet worden. Het is heel makkelijk om met een bepaalde tactiek en ‘resultaatworpen’ judosuccessen te behalen bij de -12 en -15, maar naar mijn mening wil je jeugd niet op deze wijze laten winnen. Je wilt dat ze zich technisch gaan ontwikkelen. Op een later moment wordt er gekeken welke technieken ze wel of juist niet meer moeten toepassen en komt het tactische aspect om de hoek kijken.”

"Er wordt vaak alleen naar de ontwikkeling van de sporter gekeken maar ook als coach moet je blijven ontwikkelen. Je moet zelf een nieuwe trend willen zetten."

Als coach vindt John het belangrijk om meer dan judo-opleider te zijn. “Ik wil écht iets nalaten, de sporter vormen als mens. Als je naar de sporters kijkt die ik begeleid heb, zie ik veel diversiteit terug. Verschillende persoonlijkheden en geen enkele sporter die op dezelfde manier beweegt. Je leidt iemand eerst breed op om vervolgens te specialiseren. Het wedstrijdjudo is uiteraard mijn grootste passie, maar de basis is breed motorisch ontwikkelen. Vervolgens kun je uiteindelijk in het wedstrijdjudo terecht komen, recreatief judoën of ontwikkelen als trainer/ coach/ scheidsrechter of iets dergelijks. Ook moeten alle judoka’s naar mijn mening randori’s maken, dan komen de kernwaarden van judo echt naar voren. Op die manier ontstaan er betere bewegers. Daarnaast vind ik het belangrijk dat trainer/coaches vrijwilligers, scheidsrechters en fans te stimuleren een bijdrage te leveren aan het judospelletje.”

John kan voor iedere coach het JBN MJOP aanraden. “Toen ik 24 jaar geleden begon, was ik zoekende naar wat ik wilde en hoe ik wilde opleiden. Ik had zeker baat gehad bij het MJOP. Dit meerjarenplan is de perfecte basis voor een coach om mee te werken. Zie het plan als een mooi begin, maar laat vooral je eigen creativiteit erop los. Ga er dieper op in en zet je eigen puntjes op de ‘i’.”