KENNISMAKEN MET... Thomas van Gestel

Penningmeester bij Judo Bond Nederland

In september 2020 treedt Thomas van Gestel toe tot het bestuur van Judo Bond Nederland. Als nieuwe penningmeester neemt hij de taken over van René Bogaarts; die de maximale drie termijnen heeft afgerond. Samen met nieuwkomers Tessa Brouwer (voorzitter), Hendrik Koppe (portefeuillehouder topsport) en de al zittende Genio van Hoof (portefeuillehouder wedstrijdzaken) en Rick Frowyn (portefeuillehouder breedtesport) vormt hij het bestuur van de JBN. Wij maakten kennis met Thomas en spraken hem over zijn motivatie om toe te treden en over zijn eerste maanden in het bestuur.

Thomas maakt op zesjarige leeftijd bij Judo Vereniging Deusone kennis met judo, waarna hij via Judo Vereniging Hilvarenbeek bij Sportcentrum Jan de Rooy terecht komt. Daar rolt Thomas het wedstrijdjudo in. “Ik vond dat heel leuk en trainde veel. Ik heb mooie medailles op de Nederlandse kampioenschappen

-17 en bij de junioren gewonnen.” zegt Thomas over zijn tijd als wedstrijdjudoka. Thomas weet het tot de kernploeg te schoppen, maar maakt uiteindelijk de afweging dat hij in zijn maatschappelijke carrière meer perspectief ziet. “Die keuze heeft er echter nooit toe geleid dat ik het plezier in het judospelletje heb losgelaten. Ik ben ongeveer vijf jaar judotrainer geweest bij de club Judo Vereniging Hilvarenbeek en tegelijkertijd ook altijd blijven coachen bij Sportcentrum Jan de Rooy.”

De rol van penningmeester Door zijn rol als coach komt Thomas ook op de districtskampioenschappen van Zuid-Nederland. Daar spreekt hij met regelmaat bestuursleden van het district en andere mensen van de Judobond. Wanneer er een vacature vrij komt voor het penningmeesterschap van district Zuid-Nederland wordt Thomas, die onder andere een studie Bedrijfseconomie en Supply Chain Management heeft afgerond, benaderd of hij interesse heeft. Niet veel later begint hij met veel enthousiasme aan zijn nieuwe functie. Al snel blijkt dat hij veel plezier haalt uit zijn rol als penningmeester. Vooral uit de overleggen met de verschillende nationale en district commissies en de tripartite bijeenkomsten krijgt hij veel energie. “In mijn bestuursfuncties in het district had ik het gevoel dat ik een mooie bijdrage leverde aan onze disciplines die wij allemaal zo mooi vinden. Vanuit dat enthousiasme heb ik gereageerd toen René Bogaarts aan het einde van zijn drie termijnen zat. Wetende dat het penningmeesterschap nationaal een andere dynamiek met zich mee brengt”, zegt Thomas over zijn motivatie om zich verkiesbaar te stellen. “Ik weet van mijzelf en dat vind ik belangrijk, dat ik geen eigenbelang bij de functie heb. Mijn enige belang is dat ik heel graag de bond verder wil helpen. Dat we de budosport die we zo mooi vinden willen ontwikkelen en verder brengen. Daar zijn altijd een hoop mooie ideeën en plannen voor, maar uiteindelijk moet de portemonnee ook kloppen. Je kunt niet meer uitgeven dan je hebt. Aan de andere kant hoeft het spaargeld ook niet oneindig op te lopen dus we moeten daar een goede balans in vinden. Ik denk dat ik met mijn achtergrond daar aan kan bijdragen.”

Een nieuw bestuur Afgelopen jaar traden samen met Thomas, Tessa Brouwer en Hendrik Koppe toe tot het bestuur. “We komen vanuit een lastig situatie. Toen ik in september aantrad was er drie maanden lang een bestuur zonder beslissingsbevoegdheid geweest, omdat er minimaal drie bestuursleden moeten zijn om beslissingen te mogen maken. Samen met Rick en Genio hebben we in eerste instantie een inhaalslag geprobeerd maken in de lopende dossiers. Vervolgens hebben Tessa en Hendrik zich bij het bestuur gevoegd en hebben we nu een bestuur met een hele mooie dynamiek waarin wij op een goede en transparante manier kunnen werken aan de toekomst. Wij hebben daar ook zeker tijd aan besteed. Hoe willen wij nou als bestuur acteren? Wat is onze rol? Hoe gaan we dit jaar de punten uit het jaarplan realiseren in samenwerking met het bondsbureau, maar ook het vraagstuk hoe we er de komende jaren naar gaan kijken? We hebben een vol bord, maar het is leuk en wij willen transparant handelen. Omgaan met mensen zoals wij ook behandeld willen worden; respectvol, maar wel concreet op de inhoud. Tegelijkertijd willen we dit samen doen met al onze vrijwilligers, want dat zijn mensen die vrije tijd opofferen omdat ze allemaal iets positiefs bij willen dragen aan de bond. Dat is lovenswaardig en die waardering moet er ook zijn!

Ook ziet Thomas veel voordelen in het feit dat hij een groot deel van zijn leven op en rond de mat heeft doorgebracht. “Het leuke is dat ik vanuit judo perspectief meerdere aspecten heb kunnen bekijken. Zowel als actief judoka, maar ook als trainer en coach. Ik denk dat ik daardoor in staat ben om naast mijn financiële taken op inhoudelijk vlak met vele onderwerpen kan sparren en overleggen. Ik heb de 3de dan judo, heb lesgegeven en in het topsportcircuit meegedraaid. Dat neem ik mee uit mijn judoverleden. Vanuit mijn studie en werk als plant manager bij Refresco neem ik vakinhoudelijke kennis mee waardoor ik de financiële portefeuille ook zorgvuldig kan beheren.”

Afsluitend realiseert Thomas zich ook dat we ons allemaal in een lastige tijd bevinden. “We hebben allemaal een zware tijd in deze coronatijd. Uiteindelijk hopen we, en daar werken we als bestuur ook hard aan dat we zo snel mogelijk met onze budosport weer kunnen beginnen zoals we dat allemaal zouden willen. Wat ik nog mee wil geven is dat we nog even door moeten bijten en vol moeten houden, maar vooral ook dat zodra het weer kan, we met zijn allen massaal weer onze favoriete sport gaan beoefenen. Dan staat de Judobond klaar om onder andere de clubs te helpen om de ledenaantallen weer omhoog te krijgen en voor diegene die al lid zijn zo veel mogelijke leuke evenementen te organiseren zodat we er samen weer iets moois van kunnen maken.”