Opvoeden op de mat met
TuimeljudoPlus

Gerichte oefenstof voor ten minste tien basislessen
voor kleuters (4-6 jaar) van elk drie kwartier.

Vanuit brede ervaring en uniek vakmanschap is niet eerder een vergelijkbaar judo-product ontwikkeld waarbij de pedagogische waarden van het judo zó gericht en nadrukkelijk op maat worden getraind en zichtbaar gemaakt als bij Tuimeljudoplus voor kleuterjudoka’s.

Niet elke sport is geschikt om al vanaf erg jonge leeftijd te beoefenen. Judo echter bij uitstek wel! Overal in Nederland maken jonge kinderen spelenderwijs kennis met judo. Het is in die kleuterjaren geen doel om een goede judoka te worden, maar om vertrouwd te raken met anderen, met jezelf, met de mogelijkheden van je lichaam en met het veilig vallen en stoeien. De motorische en mentale ontwikkeling staan voorop; de structuur en etiquette van de judolessen bieden hiervoor een prachtige kapstok.
Yos Lotens heeft zich al jaren gespecialiseerd in de eerste fase van het judo: met judo als middel de jeugd van 4 tot en met 6 jaar fysiek en mentaal ontwikkelen. Op een toegankelijke manier weet Yos de kleuters te boeien en uit te dagen. Voor iedereen op zijn of haar niveau, zodat het leuk, veilig en sociaal gebeurt.

TuimeljudoPlus biedt aan judoleraren een uitgebreide basis om de jonge nieuwkomers wegwijs te maken in onze sport. Dat de meeste kleuters uiteindelijk weer uitstromen naar andere sporten of activiteiten, maakt de lessen niet minder waardevol. Veel belangrijker dan latere medailles of dangraden zijn de waardes en lessen die kinderen meenemen naar hun volgende levensfase. Dat ze dan ook nog goed hebben leren bewegen, vallen en stoeien krijgen ze er als bonus bij.


BRON: TuimeljudoPlus lesmap

voorwoord Mark Huizinga

''Zelfstandig naar het toilet kunnen gaan en uiteindelijk de eigen judoband kunnen omknopen zijn belangrijke voorwaarden om aan de lessen te kunnen deelnemen.''

Duidelijk aanwijsbaar wordt hiermee sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd en is daarmee een transfer te verwachten naar gewenst sociaal gedrag, ook buiten de dojo.


Elke judoleraar zal daarmee bovendien ook handvatten kunnen vinden om deze specifieke uitgangspunten en oefenstof naar wens te verweven in die van daaropvolgende leeftijdsgroepen.


De judoleraar wordt hiermee niet minder opleider in technisch judo en naar graduaties. Hij wordt ook niet minder begeleider naar competitie en beoogde wedstrijdprestaties; zijn rol wordt juist nog veel duidelijker en belangrijker als opvoeder op de mat, hetgeen grondlegger Jigoro Kano met zijn gedachtengoed en judoprincipes ooit zo scherp voor ogen had en dat zo gedreven over de wereld verspreidde.

“Leg ik je wat uit…...

luister dan goed en knoop dat in je oren,

schuif je benen in langzit, helemaal naar voren;

zit daarbij rechtop

en vouw je benen op.

Antennes (oren) en videocamera’s (ogen) klaar…..;

judomeester, vertel ‘t het me maar!”

Na de zomervakantie van 2019 krijgen alle judoleraren een e-mail voor een bijscholingsmoment.