Plezier in (wedstrijd) judo/jiujitsu

Afgelopen zomer organiseerde de JBN een webinar voor budoleraren, trainers en bestuurders met als thema “Plezier in (wedstrijd) judo/jiujitsu”. In deze workshop gingen we met elkaar het gesprek aan met de vraag hoe we er nog beter voor kunnen zorgen dat meer judoka’s en jiujitsuka’s plezier beleven aan vormen van wedstrijdjudo/jiujitsu. Hoe creëren we een omgeving waarin de sporters zich veilig en vertrouwd voelen, waarbij de focus ligt op inzet, pret en ontwikkeling en er ruimte is om het beste in je naar boven te halen? Beseffend dat meedoen aan vormen van eerlijke krachtmeting een bijdrage levert aan binding, autonomie en competentie van ieder mens en zeker kinderen. En daarmee een mooie bijdrage leverend aan een Pedagogisch Sportklimaat. Onder begeleiding van judoleraren Marcel Joling (docent Alfacollege Groningen) , Simon Leistra (docent Sport Hogeschool Groningen) en Gé van de Elshout (judoleraar/trainer/coach) verkenden we de kansen en inspireerden we elkaar met goede voorbeelden en een stappenplan. De opbrengsten en tips zijn gebundeld en onderstaand te raadplegen.

Opbrengsten & tips

• Laat randori een onderdeel van het examen zijn. Voorafgaand aan het examen van de volgende band moet je aan x-aantal competities deelnemen (grootte en zwaarte is natuurlijk maatwerk); • Randori in een training is een wezenlijk onderdeel van de les. Geen nadruk op winnen, maar op oefenen, mislukken hoort er bij, toepassen en uittesten van hetgeen je in de les geleerd hebt; • Organiseer randoritrainingen. Bij een grote club kan dit intern maar samen met andere clubs is ook leuk; • Deelname aan een Randori competitie is laagdrempelig, kleinschalig, lekker intensief, duurt niet lang en brengt veel positieve kenmerken en reacties bij kinderen, begeleiders en ouders naar boven. Is een mooie stap ook voor clubs die zichzelf geen wedstrijdclub noemen; • Je kunt ook clubontmoetingen organiseren met teamwedstrijdjes. Niet officieel indelen maar kijken naar gewicht, lengte en dan lekker judoën. De regels niet te beperkend laten zijn; • Leer judoka’s dat vallen een onderdeel van het spelletje is. Daar is niks mis mee en hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. De rol van Uke belangrijk maken;

ar 2021’ moge

• Organiseer toernooitjes voor verschillende niveaus en zorg dat er voor iedereen aanbod is; • Succesbeleving is nog steeds belangrijk maar goed leren verliezen moet ook een onderdeel blijven. Iedereen een prijs is ook niet altijd nodig; • Het echte clubgevoel, samen naar toernooien gaan, er voor elkaar zijn, dat maakt ook dat judoka’s langer mee blijven doen bij toernooien; • Bij de jonge jeugd gaat het bij deelname aan wedstrijden meer om begeleiding dan om coaching. De ontwikkeling van de sporter staat centraal niet het winnen; • Durf als club en trainer te denken in een langjarig perspectief. Heb geduld en ga niet voor snel gewin of de korte termijn; • Er is vooral voor de oudere jeugd en volwassen een schrijnend gebrek aan toernooi- of competitievormen met een passend niveau. Voor de recreatieve wedstrijdsporter is er nauwelijks aanbod en daardoor het niveauverschil vaak te groot; • Het is van belang om de stopmotieven van de leerlingen goed te monitoren. Bevraag de judoka’s daarop.