De nieuwe bondsstructuur

Judo Bond Nederland is altijd in beweging om zichzelf te verbeteren, aan te passen en toekomstbestendig te maken. De nieuwe bondsstructuur is hier een voorbeeld van. We spraken met Tessa Brouwer, voorzitter bestuur JBN, over deze nieuwe structuur.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Het is niet enorm revolutionair, maar wel cruciaal. Het document beschrijft onder andere heel duidelijk de taken en de rollen van eenieder. Het is goed om dit duidelijk te hebben voor een organisatie, want dit geeft rust, stabiliteit en slagvaardigheid. Het vergroot ook het werkplezier. Als de bestuurlijke structuur goed geregeld is, kan je je richten op de inhoud. Daarnaast zal de ledenraad, voorheen de bondsraad, kleiner worden, waardoor we ook slagvaardiger worden. We gaan werken met een ledenraad, bestuur en directie met werkorganisatie. Het is goed opgelijnd terwijl we de kern van onze budowaarden hebben behouden. Ik verheug mij heel erg op het voorzetten van deze manier van samenwerken. Verder is er structureler in het proces opgenomen dat er wordt gekeken naar waar de budowereld behoefte aan heeft, welke plannen daarbij komen kijken, wat ervan terechtkomt en wat er verder voor nodig is. Dit was altijd al in de kern van de organisatie aanwezig, maar dit ging wel eens verloren.

Waarom is een vernieuwing van de organisatiestructuur zo belangrijk? We zijn een organisatie die al lang bestaat. De maatschappij ontwikkelt zich en het is belangrijk om goed te kunnen blijven functioneren in deze veranderende maatschappij. Verder is het sowieso goed om eens in de zoveel tijd naar je organisatie te kijken en af te vragen of hoe we het doen nog werkt en past. Het was verder een goed moment om te kijken hoe we onze organisatie toekomstbestendig en slagvaardiger konden maken. En niet in de laatste plaats is een van de belangrijkste gevolgen van de vernieuwing dat de leden meer centraal zijn komen te staan. De leden hebben via de ledenraad een directe invloed op de beleidsvorming.

''De nieuwe structuur geeft de mogelijkheid, maar ook de noodzaak om de leden van de judobond beter en directer te betrekken. Dat wordt een mooie uitdaging!''
Yvonne van Opstal- bondsraadslid met portefeuille financiƫn district Midden-Nederland

Hoe is de bestuurlijke vernieuwing tot stand gekomen? Het is met verenigde krachten en inzet van vele mensen tot stand gekomen. De vernieuwing komt voort uit een speerpunt van het meerjarenbeleidsplan 2020-2024. Er is een projectteam mee aan de slag gegaan en zij hebben een adviesdocument opgeleverd. Er zijn diverse mogelijke modellen uit voortgekomen en die zijn besproken binnen de bondsraad. Het bleek dat er behoefte was om het adviesdocument nog een stap verder uit te werken voordat tot besluitvorming gekomen kon worden. Een werkgroep is hiermee aan de slag gegaan om binnen een korte tijdsperiode een breed gedragen document te ontwikkelen. Op 19 maart 2022 is deze eindrapportage met een overgrote meerderheid aangenomen in de bondsraadvergadering.

"De voortgang van deze vernieuwingen is in bijzondere harmonie gegaan. Iets dat zeer budowaardig is! Zoals nu de opzet is moet werkbaar zijn, maar er moet wel ruimte zijn om bij te sturen zodat dit in belang is van de leden van de JBN''
Erik Klaessens - Voorzitter Bondsraad Limburg

Hoe nu verder?

Het is goed om te beseffen dat we mogen genieten van deze stap. Er zijn nu hele goede uitgangspunten geformuleerd. Komende periode zullen we gaan kijken hoe het uitpakt en waar nodig misschien bijsturen. Er is een duidelijke richting, maar het is een voortdurend proces. Op dit moment zijn er drie werkgroepen aan de slag. Er is een werkgroep bezig met het vertalen van de eindrapportage in statuten en reglementen. Met een paar tussenstappen en terugkoppelingen hopen we per 1 januari 2023 de nieuwe statuten in te laten gaan. Dat is de stip op de horizon. Daarnaast buigen twee andere werkgroepen zich over het optimaliseren van de werkorganisatie (denk aan bondsbureau, districtsbesturen, landelijke commissies, districtcommissies) binnen de nieuwe structuur en over de bestuurlijke organisatie van topsport. De bond is aldus volop in beweging.

Zoals vermeld in dit interview wordt de bondsraad een ledenraad. Het is mogelijk om jezelf hiervoor verkiesbaar te stellen. De verkiezingen worden uitgeschreven als de statuten bekend zijn. Houd daarom de website in de gaten wanneer het mogelijk is om je aan te melden.

''Er is in de totale organisatie van de JBN een duidelijke behoefte om uit te stralen dat we een transparante en eigentijdse bestuurlijke organisatie zijn, met helderheid over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarin ook de onderlinge verhoudingen van alle disciplines helder zijn. De uitgebrachte rapportage van de bestuurlijke vernieuwing is een zeer goede basis voor de nadere uitwerking, waarin de positie van leden centraal staan, zij vormen immers de kern en de kracht van de JBN. ''
Ger Fransens -voorzitter bondsraad Judo Bond Nederland district Zuid-Holland